AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną ...

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Podczas zajęć omówione zostały zasady bezpiecznych zachowań wraz z sytuacjami, które mogą być dla dzieci niebezpieczne. W czasie Programu uczniowie pod kierunkiem wychowawcy uczyli się podstawowych zasad ruchu drogowego, schematu udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego reagowania w przypadku zagrożeń. W tej edycji Programu omówione zostały także treści związane z technikami szybkiego uczenia się i pobudzania kreatywności. Uczniowie korzystali z różnorodnych materiałów dydaktycznych. Były to karty pracy, filmy, prezentacje, infografiki. Dodatkowo w ramach zajęć o tematyce bezpieczeństwa zaprosiliśmy na lekcję przedstawiciela Policji. W zajęciach brali udział uczniowie klasy 1 oraz klasy 2. Wszyscy pilnie pracowali i wykonywali wszystkie zadania. W przyszłości szkoła również chętnie przystąpi do tego Programu.