Lista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej im.Władysława Zamoyskiego w Brzegach

W związku z pandemią koronawirusa i zdalnym odbywaniem zajęć szkolnych informację o wynikach rekrutacji dzieci  do klasy 1 oraz do Oddziału Przedszkolnego przy naszej szkole na rok szkolny 2020/2021 podajemy w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę również na szkolnej stronie internetowej.

Lista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego 

Lista dzieci przyjetych do klasy I