PRZYJACIELE ZIPPIEGO

       PRZYJACIELE ZIPPIEGO to program realizowany z uczniami klasy 1 i 2. Koncertuje się na trenowaniu przez dzieci umiejętności radzenia sobie w codziennych trudnych sytuacjach, aby mogły korzystać z tych umiejętności przez całe życie.

     PRZYJACIELE ZIPPIEGO to program realizowany z uczniami klasy 1 i 2. Koncertuje się na trenowaniu przez dzieci umiejętności radzenia sobie w codziennych trudnych sytuacjach, aby mogły korzystać z tych umiejętności przez całe życie. Kluczowym składnikiem programu jest rozwijanie umiejętności komunikacji pomiędzy dziećmi, a innymi osobami z ich otoczenia. Uczy właściwego, konstruktywnego postępowania w przypadku konfliktów z innymi. Doskonali u małych dzieci umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Rozwija ich kompetencje społeczne i emocjonalne oraz sprawia, że są one lepiej przygotowane do pomagania innym w rozwiązywaniu ich problemów. W tym roku szkolnym zrealizowaliśmy dwie części programu: Uczucia i Komunikacja. Podczas realizacji zajęć z części pierwszej dzieci ćwiczyły wyrażanie tego, jak się czują w różnych sytuacjach, poszukiwały także sposobów, co można zrobić, aby poczuć się lepiej. W ramach części drugiej dzieci uczyły się skutecznej komunikacji. Uczyliśmy się, jak słuchać innych, jak prosić o pomoc i mówić to, co chce się powiedzieć, nawet gdy jest to trudne. Pozostałe cztery części programu zrealizujemy w nowym roku szkolnym. Podczas zajęć towarzyszy nam Zippi, nasza klasowa maskotka. Jest on patyczakiem. Dzieci na czas dni wolnych od zajęć szkolnych zabierały do domu naszego głównego bohatera programu. Realizatorka programu pani Grażyna Stasik uczestniczyła w szkoleniu z trenerami Centrum Pozytywnej Edukacji i miała możliwość zapoznania się z koncepcjami, na których program został oparty, a także sposobami prowadzenia zajęć z dziećmi. Więcej informacji o programie Przyjaciele Zippiego można znaleźć na stronie www.pozytywnaedukacja.pl.