Mały Matematyk

MAŁY MATEMATYK. Wszyscy drugoklasiści, którzy interesują się matematyką, mieli możliwość rozwijania umiejętności matematycznych na poziomie przekraczającym materiał nauczania dla klasy 2. Dzieci rozwiązywały zestawy dodatkowych zadań matematycznych. Były to zadania zróżnicowane zarówno pod względem stopnia trudności, jak i formy (zadania tekstowe, łamigłówki, krzyżówki, zadania niestandardowe, minitesty kompetencji). Korzystały także z różnorodnych platform matematycznych. Uczniowie szybciej pracujący oraz wybiegający poza tradycyjne zadania mogli brać udział w różnorodnych zmaganiach matematycznych na wyższym poziomie. 71 % drugoklasistów przygotowywało się do
IV Międzyszkolnych Mistrzostw Szybkiego Mnożenia 2020. Konkurs skierowany był do uczniów klas  pierwszych, drugich, trzecich i czwartych szkół podstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie i promowanie uzdolnień matematycznych wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz popularyzacja umiejętności sprawnego mnożenia w zakresie 100. Zadaniem uczestników konkursu jest poprawne rozwiązanie jak największej ilości przykładów mnożenia do 100 w ciągu 5 minut. W ciągu roku szkolnego przeprowadziliśmy dużo klasowych rozgrywek. Organizacja kształcenia na odległość z powodu coronawirusa ograniczyła nasze możliwości. W tegorocznym konkursie reprezentował naszą klasę   Franek Wojtanek.

Drugoklasiści przygotowywali się także do Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny. Rozwiązywali wiele testów z lat poprzednich. Wyróżnienie w konkursie Kangur Matematyczny 2020 zdobył Franek Wojtanek. Serdecznie gratulujemy.