W krainie ulubionych bajek

         Dzieci z oddziału przedszkolnego wraz ze swoimi rodzicami uczestniczyły w Akcji Czytelniczej ,,Nauka zaczyna się w domu. Poczytaj temu, kogo kochasz ! ”. 

  Przez cztery tygodnie rodzice z dużym zaangażowaniem, czytali w domu swoim dzieciom ulubione bajki. Natomiast dzieci bardzo chętnie, każdego dnia opowiadały przeczytane bajeczki swoim rówieśnikom. Oprócz ciekawych opowieści przedszkolaki słuchały również piosenek o bajkach, bawiły się przy muzyce i odgrywały scenki pantomimiczne do wybranych fragmentów baśni. Dzieci w skupieniu wymyślały i opowiadały własne bajki, słuchały oraz rozwiązywały zagadki, bawiły się w skojarzenia rekwizytów z odpowiednią postacią bajkową. Często podczas rozmowy przedszkolaki dokonywały oceny zachowania bohaterów baśni. O tym, że wszystkie dzieci lubią bajki, które się dobrze kończą świadczą ich kolorowe prace plastyczne i często oglądane ilustracje w książkach z przeczytanymi bajkami. Wszystkich przedszkolaków oraz ich rodziców nagrodzono dyplomami za aktywny udział w akcji.

Serdecznie dziękujemy rodzicom oraz wszystkim osobom, które w wyjątkowych sytuacjach zastępowały rodziców w czytaniu. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy dzieci do kontaktu z książką i będzie to miało duże znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej. Jesteśmy pewni, że czas poświęcony na wspólne czytanie książek w rodzinie, to chwile wzajemnej bliskości, odpoczynku od pośpiechu i codziennych spraw.