Wstęp do kodowania

Klasa I bierze udział w zajęciach związanych z kodowaniem. Dzieci bardzo lubią eksperymentować i poznawać świat poprzez działanie, stają się wtedy aktywnymi twórcami. Podczas realizacji tematów związanych z kodowaniem uczniowie rozwijają wyobraźnię, uczą się samodzielności i radzenia sobie z sytuacjami problemowymi. Wprowadzanie zadań o różnym stopniu trudności kształci pamięć, uwagę i zmysł obserwacji. Zajęcia z kodowania były wstępem do realizacji Innowacji pedagogicznej.