Legendy krakowskie

Dzieci z Oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III brali udział w warsztatach on line przygotowanych przez Muzeum Krakowa. W trakcie zajęć dzieci poznały bogaty świat legend i zwyczajów krakowskich.  Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach poprzez wykonanie papierowych kukiełek, które były wykorzystane podczas odgrywania scenek teatralnych. W czasie zajęć omawiane były trzy legendy: „O smoku wawelskim”, „O skarbach krzysztoforskich” oraz „O Panu Twardowskim”.