POTYCZKI MATEMATYCZNE.

Uczniowie klasy 2 i 3 brali udział w różnorodnych konkursach matematycznych. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszych klas cieszył się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2021. Siedmioro naszych zdolnych matematyków przez 75 minut rozwiązywało wiele trudnych zadań. Mamy się czym pochwalić. Uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki, a uczennica klasy 2 Magdalena Kuruc otrzymała wyróżnienie.
Braliśmy także udział w
Wielkim Finale online o tytuł Mistrza Mnożenia 2021. Codziennie od stycznia przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia. Dzięki podjętemu działaniu mieliśmy atrakcyjny sposób na utrwalenie mnożenia, bardziej efektywną naukę, nowe narzędzie online w czasie naszych zajęć zdalnych oraz zapewnioną mocną rywalizację online, najpierw na poziomie klasy, a następnie kraju, a nawet świata. Celem konkursu jest rozwijanie i promowanie uzdolnień matematycznych wśród uczniów kl. 1-4 oraz popularyzacja umiejętności sprawnego mnożenia w zakresie 100. Zadaniem uczestników konkursu jest poprawne rozwiązanie jak największej ilości przykładów mnożenia do 100 w ciągu 5 minut.  Konkurs odbył się w szkole. Po konkursie przyszedł czas na ogólnopolską ewaluację. Najlepsze wyniki osiągnęli: Magdalena Wójtowicz (kl. 3), Piotr Babiarz (kl. 3) i Franciszek Wojtanek (kl. 3). Kolejnym sprawdzianem naszych umiejętności matematycznych był udział w Ogólnopolskim Konkursie Orzeł Matematyczny. Konkurs był testem jednokrotnego wyboru składającym się z 21 pytań i odbył się w szkole. Uczniowie klasy 2 i 3 brali w nim udział, zarówno w sesji jesiennej, jak i wiosennej. Tytuł Laureata zdobył Franciszek Wojtanek z klasy 3. Kolejnym wyzwaniem matematycznym były konkursy klasowe o tytuł Mistrza Matematyki.
W konkursie startowali wszyscy uczniowie klasy 2 i 3.
Tytuł Mistrza Matematyki uzyskały: Magdalena Kuruc (kl. 2) i Magdalena Wójtowicz (kl. 3). Jesteśmy przekonani, że udział w konkursach pozwolił uczniom czerpać radość z odkrywania tajników matematyki. Wychowawca klasy Grażyna Stasik serdecznie gratuluje wszystkim uczniom uzyskania bardzo dobrych wyników w rywalizacjach matematycznych oraz życzy samych sukcesów matematycznych na nowej drodze obowiązków szkolnych w nowym roku szkolnym.