Sprzątanie świata 2021

Ziemia to nasz wspólny dom.  Często zdarza się, że my, ludzie niszczymy naszą planetę. Największym zagrożeniem dla przyrody są wytwarzane przez ludzi trujące substancje, zawarte na przykład w spalinach samochodowych i dymach unoszących się znad fabryk.  Zanieczyszczone powietrze i woda szkodzą roślinom, zwierzętom, a także samym ludziom. Zagrożeniem dla przyrody są też śmieci wyrzucane w nieodpowiednich miejscach. Klasa pierwsza brała udział w Sprzątaniu świata i w ten sposób zadbała o nasz wspólny dom- Ziemię.