Kodowanie na dywanie

Nauką programowania są objęci także najmłodsi uczniowie. Nie musi to być jednak praca z komputerem, tabletem czy smartfonem. Podstawowe zagadnienia programistyczne można wdrażać podczas zabaw bazujących na różnego rodzaju aktywności. Zabawy z kodowaniem należy dobrać do możliwości i potrzeb dzieci, wtedy motywują je do aktywnej działalności
i rozwijajązainteresowania oraz zdolności. Jednym słowem zabawy w kodowanie
i programowanie to inwestycja w przyszłość każdego dziecka, w jego rozwój indywidualny
i społeczny.Innowacja” Kodowanie na dywanie” oprócz elementów kodowania, zawierała wiadomości na temat codziennej higieny i zapoznawała dzieci ze sposobami spędzania wolnego czasu. Uczniowie przy okazji układania puzzli tematycznych oraz kodowania rysunkudowiedzieli się wielu ciekawostek o wirusach, o tym jak się przenoszą oraz jak zachować higienę, która utrudnia to przenoszenie. Podczas kolejnych zajęć zwrócili uwagę, jak ważne jest mycie rąk i zębów. Pierwszoklasiści tworzyli algorytmy wykonywania różnych codziennych czynności i układali we właściwej kolejności etapy mycia rąk oraz zębów. Na zakończenie skorzystalizalgorytmu i wszyscy prawidłowo umyli ręce. Istotnym zagadnieniem była kolejność wykonywania komend w programie, jako element techniczny zrobilikubeczek na szczoteczkę do zębów techniką origami. Zdrowie to nie tylko higiena, ale także właściwe odżywianie. Podczas lekcji poświęconej zdrowemu odżywianiu, pracowaliśmy z obrazkowym sudoku. Sport to zdrowie, o tymdobrze wiedzą uczniowie klasy pierwszej. Tym razem tworzyliw grupach grę planszową związaną z różnymi dyscyplinami sportu. Następnie zagrali w nową grę, wykonując wymyślone przez siebie zadania ruchowe. Było dużo śmiechu i radości. Za nami bardzo trudny rok szkolny, wktórym musieliśmy pamiętać o zachowaniu wzmożonej higieny ze względu na pandemię. Na zajęciach z kodowania dzieci szukały bezpiecznych sposobów powitania w czasie pandemii. Powstały kolorowe symbole graficzne z różnymi sposobami powitania, zastępujący podanie ręki. Wykaz propozycji umieściliśmy przy drzwiach wejściowych i każdego ranka uczniowie witali się wykorzystując wymyślone wcześniej sposoby. Zdrowy higieniczny styl życia wiąże się także z odpowiednim planowaniem swojego czasu. Trudność sprawia dziecku właściwy rozkład zajęć, tak aby znalazł się czas na naukę, zabawę, pobyt na świeżym powietrzu i inne ważne czynności. Tematyka zajęćzwiązana była z właściwym rozplanowaniem swojego dnia. Podczas kolejnych spotkań dzieci na przykładzie dopasowywania stroju do pogodystarały się zrozumieć na czym polegają warunki w programowaniu.  Było planowanie swoich aplikacji na smartfonie, do naszej zabawy i nauki wykorzystaliśmy także matę i kubki do kodowania oraz program scratch.