Projekt "Mieć wyobraźnię miłosierdzia", edycja XV 2021/2022

      Idea powstania Projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Głównym celem Projektu jest tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących i uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka. Projekt realizowany jest w roku szkolnym, od września do czerwca, na terenie województwa małopolskiego, w pięciu rejonach: krakowskim, tarnowskim, nowotarskim, nowosądeckim i wadowickim. W przeciągu czternastu lat trwania Projektu wzięło w nim udział ponad 45.000 uczniów wraz z opiekunami. 

    Uczniowie pod okiem swoich nauczycieli, przez cały rok szkolny bezinteresownie pomagają potrzebującym: kolegom, osobom starszym, samotnym, chorym, działają na rzecz  środowisk lokalnych ale także biorą udział w akcjach wolontariackich o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W minionej, XIV edycji projektu wzięło udział 1946 uczniów ze 126 szkół województwa małopolskiego. Udział w Projekcie traktowany jest jako działalność wolontariatu i daje uczniom możliwość uzyskania punktów na świadectwie. Nagrodą główną w Projekcie jest wycieczka-pielgrzymka do Włoch. Wszystkie szkoły biorące udział otrzymają podziękowania i pamiątkowe dyplomy.


Małopolski Projekt „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

Ruszyła XV, jubileuszowa edycja Projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”!

Chcesz zostać Wolontariuszem „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, a nie wiesz, jak zacząć? Pomożemy Ci! Krok po kroku wyjaśnimy jak to zrobić.

Po pierwsze - Wejdź na stronę www.mwm.edu.pl

Po drugie – Wydrukuj formularz zgłoszenia

Koniecznie! – Namów kolegów, koleżanki i nauczycieli!

Potem – Wypełnijcie formularz i poproście Waszego Dyrektora o pieczęć, podpis oraz pełne poparcie.

Następnie – Prześlijcie do nas Wasze projekty działań pocztą tradycyjną lub e-mailem

Wreszcie! – Idźcie i pomagajcie!

Na Wasze deklaracje i projekty działań czekamy do 29 października 2021 r. 

Przesyłajcie do nas też na bieżąco zdjęcia i filmy z Waszej działalności. Będziemy je umieszczać na stronie Projektu i w naszych mediach społecznościowych. To pozwoli nam wszystkim lepiej się poznać i wzajemnie inspirować.

W załączeniu – krótki opis Projektu.

Tegoroczny Regulamin Projektu pojawi się niebawem na stronach www.mwm.edu.pl oraz www.idmjp2.pl

W linku poniżej znajdziecie materiał filmowy będący króciutkim kolażem z działalności laureatów ubiegłorocznej edycji.

https://www.mwm.edu.pl/?podsumowanie-xiv-edycji,55

W minionej, XIV edycji Projektu wzięło udział 1946 uczniów ze 126 szkół województwa małopolskiego.

Udział w Projekcie daje możliwość uzyskania punktów na świadectwie.

Liczymy na Waszą obecność! I liczą na nią przede wszystkim Ci, którym udzielicie pomocy.

 

Zapraszamy do kontaktu!