INTERESUJĄCE LEKCJE

INTERESUJĄCE LEKCJE

Przedszkolaki z dużym zaangażowaniem, uczestniczyły w lekcjach

,, Bezpieczny przedszkolak ”, Magiczny las ” oraz ,, Niepodległa Polska ”.

Były to bardzo ciekawe lekcje, w ramach trzeciej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,, Dzieci uczą rodziców ”. Podczas pierwszych zajęć, dzieci poznały i utrwaliły zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, uczyły się numerów alarmowych i znaków drogowych oraz odpowiedziały sobie na pytanie ,,Dlaczego należy nosić odblaski ? ”. Tematem drugich zajęć była roślinność lasu oraz zwierzęta w nim żyjące. Natomiast  ,,Niepodległa Polska ”, to ogromna lekcja patriotyzmu. Przedszkolaki wykonały wszystkie zaplanowane zadania. Zdobytymi informacjami dzieliły się ze swoimi rodzicami. Za udział w zajęciach i trud włożony w wykonanie zadań, dzieci otrzymały po każdej lekcji kolorowe dyplomy. Dziękujemy wszystkim rodzicom za współpracę i zapraszamy przedszkolaków na kolejne lekcje.