Trzecia edycja akcji " Dzieci uczą rodziców"

TRZECIA  EDYCJA AKCJI „DZIECI UCZĄ RODZICÓW”.

Uczniowie klasy 1 biorą udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. Celem akcji jest zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji. Wychowawca klasy zrealizował z pierwszoklasistami następujące lekcje:

  1. Bezpieczny Uczeń – lekcja o prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię, o znakach drogowych, numerach alarmowych i istocie noszenia odblasków.
  2. Magiczny Las - dzieci poszerzyły wiedzę o mieszkańcach lasu, poznały kilka popularnych gatunków drzew, które występują w polskich lasach,
    a także nabyły wiedzę o tym, czego w lesie robić nie wolno.
  3. Niepodległa Polska – uczyliśmy się symboli narodowych, a także poznawaliśmy sylwetki ojców polskiej niepodległości.

Za aktywny udział w zajęciach każdy pierwszoklasista zostaje nagrodzony odpowiednim dyplomem.