Statut ośmioletniej Szkoły Podstawowej im.Władysława Zamoyskiego w Brzegach