Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

- Przewodnicząca Rady Rodziców: Marcelina Wojtanek

- Członkowie: 

Jan Kuruc - z-ca przewodniczącej

Agnieszka Pietrzak - sekretarz/skarbnik

Angelika Kuruc

Justyna Bafia

Sabina Chowaniec

Bogumiła Bafia

Joanna Wojtanek