Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

- Przewodnicząca Rady Rodziców: Sylwia Haniaczyk

- Członkowie: 

Bożena Dutka

Danuta Kondziołka

Agnieszka Pietrzak

Tadeusz Wojtanek

Katarzyna Worwa

Piotr Zubek