JESIENNE ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Podczas zajęć świetlicowych dzieci mogą miło i twórczo spędzić czas. Mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

JESIENNE ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Podczas zajęć świetlicowych dzieci mogą miło i twórczo spędzić czas. Mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

Odbywają się różnorodne formy zajęć: zabawy ruchowe, muzyczne, zajęcia plastyczne, zabawy
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz utrwalajace zdobytą wiedzę. Rozwijamy i ćwiczymy wyobrażnię, fantazję i pamięć, a także umiejętność koncentracji czy szybkiego kojarzenia.