I miejsce w powiatowym konkursie ekologicznym

Konkurs: „Mała retencja-więcej wody dla przyrody”

Anna Pietrzak, Paweł Chowaniec i Kacper Chrobak wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Zakopanem oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Zakopanem. Celem konkursu było propagowanie wiedzy z zakresu ekologii, budzenie zainteresowania tą dziedziną nauki oraz kształcenie zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody, a w szczególności z wody. Uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce. Gratulujemy!