Mały Mistrz Ortografii

MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII

 

Uczniowie z klas I-III brali udział w konkursie ortograficznym  o tytuł MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII. Było  14 uczestników. Dzieci zmagały się z testem ortograficznym, który składał się 15 zadań dotyczących znajomości i stosowania poznanych zasad ortograficznych. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania, zdobywając największą liczbę punktów w teście. Są to następujący uczniowie:

 

Klasa 1

  1. KURUC EMILIA
  2. WOJTANEK RÓŻA
  3. CHROBAK KRZYSZTOF

 

Klasa 2

  1. PIETRZAK ALEKSANDRA
  2. CHROBAK JAKUB
  3. ŁACNIAK MICHAŁ

 

Klasa 3

  1. WOJTANEK ANTONI
  2. WOJTANEK AMELIA
  3. CZERNIK TOMASZ

 

Laureaci I, II i III miejsca otrzymali medale, zaś wszyscy uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy. Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników konkursu.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!