Aktywna klasa pierwsza

Nauka w klasie pierwszej, to nie tylko pisanie liter, cyfr i nauka czytania, można się uczyć także poprzez realizację ciekawych projektów edukacyjnych. Pierwszoklasiści chętnie i aktywnie brali udział w następujących projektach:

  1. Megamisja- jest to program edukacyjny, którego organizatorem jest Fundacja Orange. Celem programu jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji uczniów. Wszystko w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym pomagają animowanym bohaterom złapać niesfornego Psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty.Projekt będzie kontynuowany także w klasie drugiej.
  2. Czytam z klasą, lekturki spod chmurki-to międzynarodowy projekt rozwijania czytelnictwa wśród uczniów. W poszczególnych modułach dzieci wybierają książki i zapoznają się z ich treścią. Następnie wypełniają Lekturniki i uczestniczą wielu ciekawych zadaniach związanych z treścią książek. Mała chmurka Tosia ukazuje dzieciom problemy związane z ochroną środowiska przyrodniczego. Lekturki spod chmurki to wspaniała zabawa, która zachęca do czytania.
  3. Celem Akademii Leśnej, zajęć Uniwersytetu dzieci, jest wzbogacenie wiedzy dzieci o lesie jako ekosystemie o szczególnym znaczeniu dla roślin, zwierząt i ludzi. Podczas zajęć uczniowie uczestniczyli w wielu aktywnościach, które wzmocniły ich naturalną ciekawość, rozwinęły umiejętność krytycznego myślenia, a także wzmocniły kompetencje społeczne.
  4. Czyściochowa Akademia to nauka higieny jamy ustnej i nosa, rąk oraz całego ciała przedstawiona podczas ciekawych eksperymentów.Realizacja treści zawartych w projektach to doskonała okazja do prowadzenia ciekawych, aktywnych lekcji zarówno w szkole, jak i w terenie.

 

potwierdzenie 1 

potwierdzenie 2