Przyjaciel książki

PROJEKT ,, PRZYJACIEL KSIĄŻEK ” Dzieci z oddziału przedszkolnego przystąpiły w tym roku szkolnym do projektu czytelniczego, którego podstawowym założeniem jest promocja i wspieranie rozwoju czytelnictwa. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkoła otrzymała dotację, na zakup książek do biblioteki szkolnej. Przedszkolaki w zakresie planowanych działań odwiedziły już dwa razy szkolną bibliotekę, wysłuchały treści kilkunastu książek czytanych przez wychowawcę, panią bibliotekarkę, rodzica i pracownika szkoły. Nie brakowało wspólnego oglądania i omawiania nowości wydawniczych, zabaw do treści przeczytanych książek z wykorzystaniem strojów i  samodzielnie wykonanych rekwizytów. To tylko jedne z pierwszych działań projektu, który będzie trwał cały rok. Systematyczne czytanie książek z pewnością rozbudzi motywację u dzieci do samodzielnego sięgania po książki.