Miłośnicy książek

MIŁOŚNICY KSIĄŻEK  W roku szkolnym 2022/2023 przedszkolaki przystąpiły do projektu edukacyjnego ,, Przyjaciel książek ”. Głównym celem projektu było: rozwijanie i promowanie czytelnictwa w życiu dziecka.
A także:

- Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka.

- Wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych.

- Budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki  oraz twórczość plastyczną.

          Zrealizowany projekt okazał się bardzo ciekawym działaniem edukacyjnym, w które zaangażowali się dzieci i rodzice. Myślimy, że jego cel został osiągnięty. Wszyscy uczestnicy projektu wiedzą, że warto sięgać po książki i że z czytania nie wolno zrezygnować.

          Projekt został zakończony, ale akcje propagowania czytania rozpoczniemy w nowym roku szkolnym. Cieszymy się, że mamy tak dużo miłośników książek.