PRZYJACIELE ZIPPIEGO – podsumowanie.

W naszej szkole realizowany jest międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego pt. „Przyjaciele Zippiego”. Uczniowie klasy 2 i 3 uczą się, że każdemu mogą przydarzyć się sytuacje trudne i wtedy warto zrobić coś, by rozwiązać problem lub przynajmniej poprawić swoje samopoczucie w trudnej sytuacji, której nie możemy zmienić.

W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym.

W programie Przyjaciele Zippiego wprowadzamy też temat zmiany i straty, w tym również śmierci, by przygotować dzieci na trudne rozstania, które w życiu mogą się zdarzyć. Rozmawiamy z dziećmi o zachodzących w ich życiu zmianach, o tym jak możemy poradzić sobie ze zmianą i stratą, i jak pomóc innym.

Do programu Przyjaciele Zippiego opracowane zostały ćwiczenia, które mogą wzmocnić odporność psychiczną dzieci i wzmacniać w ten sposób ich zdrowie emocjonalne.