Poznawanie przyrody na zajęciach terenowych

Projekt pt.: „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 dostarcza uczniom wielu ciekawych wiadomości i przydatnych umiejętności.

Projekt pt.: „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 dostarcza uczniom wielu ciekawych wiadomości i przydatnych umiejętności. W naszej szkole organizowane są między innymi zajęcia z biologii i przyrody. Ciekawą formą organizacji są zajęcia w terenie. Uczniowie przez bezpośredni kontakt z przyrodą uczą się szacunku do każdej żywej istoty.