AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

PROGRAM „AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA”

 To największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do klas pierwszych szkół podstawowych w całej Polsce. Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program  zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, w szkole i na drodze,  w Internecie  oraz w relacjach z rówieśnikami. W tym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w XIII – tej edycji tego programu. Wychowawca klasy 1 realizował program poprzez przeprowadzenie cotygodniowych zajęć  na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.

DZIĘKUJEMY PUCHATKU ZA WSPANIAŁE LEKCJE! BĘDZIEMY O TWOICH ZASADACH PAMIĘTAĆ NA KAŻDYM KROKU!