DOBRE SERDUSZKO PRZEDSZKOLAKÓW

DOBRE SERDUSZKO Podczas 4 lekcji   „Świąteczna opowieść ”, przeprowadzonej w ramach akcji  ,, Dzieci uczą rodziców ” przedszkolaki poznały magiczne słowo ,, POMAGAĆ ''. W trakcie zajęć dzieci odpowiedziały sobie na bardzo ważne pytania: - Dlaczego należy pomagać innym oraz jak możemy im pomagać? Wiedzą też doskonale, że pomaganie innym niesie wiele korzyści. Chętnie pomagają koleżankom i kolegom oraz rodzicom w domu. Wszystkie dzieci zapamiętają również z lekcji, że pomagać to mieć dobre serduszko.