DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Uczniowie klas 0-III wzieli udział w dniu bezpiecznego internetu. Zajęcia miały na celu

upowszechnienie wśród dzieci  zasad bezpiecznego korzystania z internetu oraz

kształtowanie właściwych postaw wobec praw autorskich, ochrony wizerunku i danych

osobowych w sieci.

Wszystkie dzieci brały aktywnie udział w zajęciach.