MegaMisja w klasie 2

MegaMisja w klasie drugiej

Uczniowie klasy drugiej biorą udział w programie edukacyjnym: Megamisja. Główne zadanie projektu polega na rozszerzeniu wiedzy i kompetencji cyfrowych dzieci. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że dzięki technologii cyfrowej mogą nauczyć się wielu rzeczy oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Jednak umiejętności techniczne nie wystarczą, aby czuć się bezpiecznie w Internecie. Megamisja daje solidną bazę do mądrego i bezpiecznego poruszania się po świecie, w którym dzisiaj nie obędziemy się bez technologii.

Podczas zajęć uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej, a jej bohaterowie to: Julka, Kuba i Psotnik. Nasza drużyna, czyli „Psotniki z klasy drugiej” podejmuje kolejne wyzwania i zdobywa punkty. W czasie zajęć uczniowie przekonali się, że blisko nas istnieją różne źródła informacji, z których warto samodzielnie lub z pomocą rodziców skorzystać. Jednak nie wszystkie źródła, z których czerpią, są wiarygodne. Na spotkaniach uczą się, że nie wszystko, co podają media, musi być prawdą, ale też media mogą posłużyć do weryfikacji zdobytej wiedzy. Poprzez zadania związane ze zbieraniem danych będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi sposobami wyszukiwania informacji. W trakcie zajęć dzieci nauczą się, co i w jaki sposób warto o sobie opowiedzieć w kontaktach bezpośrednich i przez Internet. Potrafią się przedstawić, powiedzieć o sobie kilka zdań, wiedzą, że obcym nie udziela się wszystkich informacji na swój temat, potrafią stworzyć swój symbol (który mógłby służyć jako awatar) i wymyślić nick. Megamisja stawia na współpracę między dziećmi, twórczą dyskusję w trakcie zajęć i zabawę, która przyspiesza nabywanie cyfrowych kompetencji.