W królestwie chochlików... ortograficznych

 W królestwie chochlików... ortograficznych

 8 czerwca br. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klasy VII i klasy VIII. Jego głów­ną ideą było promowanie dbałości o język ojczy­sty.

W konkursie wzięły udział (w kolejności alfabetycznej):

  • z klasy VII: Karolina Majerczyk, Weronika Zubek;
  • z klasy VIII: Gabriela Babiarz, Magdalena Kondziołka, Sabina Mąka.

Wymienione powyżej osoby zakwalifikowały się do etapu szkolnego      w wyniku eliminacji, do któ­rych przystąpili wszyscy uczniowie obu klas.

Przygotowane przez organizatora zadania konkursowe obejmowały:

  • rozwiązywanie krzyżówki,
  • wyszukiwanie w słowniku dyktowanych wyrazów,
  • uzupełnianie tekstu z lukami.

Poszczególne konkurencje stanowiły nie lada wyzwanie dla wszystkich startują­cych w ortogra­ficznej „korridzie”, która sprawdzała nie tylko zna­jomość zasad doty­czących polskiej pisowni, ale miała także charakter in­terdyscyplinarny.

Najwięcej punktów zdobyła Weronika Zubek. Za nią uplaso­wała się Karolina Majerczyk. Trzecie miejsce zajęła Magdalena Kondziołka.

Laureatki trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody książko­we, natomiast wszystkie uczestniczki – pamiątkowe dyplomy.

Zwyciężczyniom serdecznie gratuluję, pozostałym uczennicom dziękuję za udział w zmaganiach z pułapkami polskiej ortografii i namawiam do podejmowania kolej­nych wyzwań. Niech zachętą do poprawnego posługi­wania się naszym ojczystym ję­zykiem w mowie i piśmie staną się słowa Franciszka Ksawerego Dmochowskiego:

A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.

 Nie znać języka swego – hańbą oczywistą.

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców za ufundowanie nagród książkowych.

                                                                                    Dominika Miśkowiec