Projekt edukacyjny -Czytam z klasą -moduł II i III

Kolejny etap Megamisji to rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu prawa oraz języka mediów. Bezpieczny Internet to duże wyzwanie w dzisiejszych czasach. Każdy uczeń powinien zdawać sobie sprawę z korzyści oraz niebezpieczeństw, jakie niesie rozwój technologii cyfrowej. Uczniowie wchodzą właśnie w świat krótkich wiadomości uzupełnianych uśmieszkami, smutnymi buźkami lub podniesionym kciukiem. W trakcie zajęć dowiedzą się, do czego służą emotikony i rysunki gestów oraz nauczą się rozumieć je i samodzielnie stosować. Poznają podstawowe funkcje komunikatów medialnych (informacyjną i rozrywkową) i wiedzą, czym charakteryzują się programy rozrywkowe i informacyjne. Rozpoznają różne środki przekazu, potrafią wskazać podstawowe różnice pomiędzy środkami przekazu np. czym różni się książka od audiobooka, potrafią przełożyć prostą treść na inną formę przekazu. Nauczą się szanować opinie innych. Dowiedzą się także, że każde dziecko ma swoje prawa, których nikt nie może im odebrać - w kontekście mediów będzie to prawo do informacji, z którym łączą się m.in. prawo do swobodnej wypowiedzi czy wymiany informacji. Mały autor ma takie same prawa jak duży. Powinien je znać, żeby umieć szanować własną i cudzą pracę.