DZIEŃ TOLERANCJI

16 listopada obchodziliśmy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI.

Nauczyciele na swoich lekcjach wychowawczych omówili prezentację przygotowaną przez szkolnego pedagoga specjalnego na temat TOLERANCJI. Następnie uczniowie  wykonali plakat nawiązujący do omawianego zagadnienia.

Warto zapamiętać hasło przewodnie tego dnia: 

Tolerancja to gotowość na spotkanie z nowym.