Projektowanie obiektów 3D

12 grudnia 2022 roku uczniowie klas 4 - 8 brali udział w bezpłatnych warsztatach dla uczniów szkół z województwa małopolskiego, organizowanych w ramach projektu HUMINE Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” z Tarnowa.

Tematyką zajęć było projektowanie obiektów 3D. Podczas warsztatu zapoznali się z: podstawami modelowania 3D w aplikacji Tinkercad, obsługą interfejsu, tworzeniem prostych modeli i eksportem modeli do wydruku na drukarkach 3D.

Celem zajęć było rozwijanie swoich kompetencji kluczowych i cyfrowych, które są niezbędne w dzisiejszym świecie.