Nie pal przy mnie, proszę! - program w klasie I

Uczniowie klasy pierwszej wzieli udział w programie organizowanym przez Państwową Inspekcje Sanitarną pt. " Nie pal przy nie, proszę"!

Głównym celem projektu bylo:

 

  • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
  • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
  •  Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane
    z biernym paleniem.
  •  Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie
    przy nich palą.