Wyniki Gminnego Konkursu Poetyckiego dla uczniów klas IV - VIII

 

      3 listopada br., w przeddzień 100. rocznicy śmierci Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej, odbyło się posiedzenie Jury Gminnego Konkursu Poetyckiego, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach oraz Gminę Bukowina Tatrzańska. Jego założeniem było stworzenie wiersza związanego z życiem i działalnością ww. Patronki Roku 2023.

   Na konkurs wpłynęło 15 prac:

  • 8 w I kategorii wiekowej (uczniowie klas: IV–VI),
  • 7 w II kategorii wiekowej (uczniowie klasy VII i klasy VIII).

   Oceny dokonało Jury w składzie:

  • Przewodnicząca: mgr Dominika Miśkowiec – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach;
  • Członkowie:

          - mgr Maria Kuruc – Zastępca Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska,

          - mgr Aleksandra Krupa – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach,

          - mgr Grażyna Stasik – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach,

          - mgr Magdalena Szyszka-Janicka – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach.

    W wyniku wnikliwej analizy utworów, zgodnie w kryteriami określonymi w regulaminie, Jury ustaliło następujące wyniki:

I kategoria wiekowa:

  • I miejsce: Emilia Pawlikowska – uczennica klasy V Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej, opiekun: Pani mgr Beata Koszut;
  • II miejsce: Iwona Cikowska – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej, opiekun: Pani mgr Maria Bryja;
  • III miejsce: Kinga Ziemianek – uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Jurgowie, opiekun: Pani mgr Lucyna Zabrzewska;

II kategoria wiekowa:

  • I miejsce: Julia Pradziad – uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej, opiekun: Pani mgr Maria Bryja;
  • II miejsce: Aleksandra Malec – uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Jurgowie, opiekun: Pani mgr Beata Koszut;
  • III miejsce: Andrzej Graczyk – uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej w Rzepiskach, opiekun: Pani mgr Maria Bryja.

     Jury nagrodziło utwory charakteryzujące się zgodnością z tematyką konkursu, oryginalnym ujęciem tematu, właściwym doborem środków artystycznego wyrazu oraz poprawnością językową, ortograficzną i interpunkcyjną.

     W imieniu Organizatorów oraz Jury składam podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom, a zwycięzcom serdecznie gratuluję, życząc dalszych sukcesów!

 

Dominika Miśkowiec

 

I mce w I kategorii   II mce w I kategorii   III mce w I kategorii

I mce w II kategorii  I mce w II kategorii cz.2   II mce w II kategorii   III mce w II kategorii