Jarzynowy teatrzyk - lekcja otwarta

W minionym tygodniu w klasie 2a odbył się cykl zajęć, dający uczniom możliwość poznania różnych warzyw oraz ich wartości odżywczych. Podczas zajęć polonistycznych zaznajomieni zostali z  tekstem inscenizacji B. Kosmowskiej „Jarzynowa awantura”. Na podstawie utwory poznali zalety i wady jarzyn, które przechwalały się między sobą.

Następnego dnia wykonali kukiełki, które wykorzystali w inscenizacji teksu. Wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością. Następnie wcielili się w role jarzyn i odtworzyli rozmowy, jakie prowadziły między sobą.

Jarzynowy teatrzyk cieszył się dużym zainteresowaniem wśród zaproszonych uczniów i nauczycieli.

Uczniowie przygotowali również zdrowy poczęstunek, w którym główną rolę odgrywały warzywa ukazane w przedstawieniu.

 

Serdecznie dziękujemy za przybycie.....