III miejsce w Gminnym Konkursie Poezji Angielskiej

Uczestnictwo uczniów w  Gminnym Konkursie Poezji Angielskiej, było wyrazem ich zaangażowania i pasji do poezji angielskiej.

Każdy z uczestników wykazał się dużym talentem oraz kreatywnością w interpretacji tematu.

Warto podkreślić wysoki poziom językowy oraz umiejętność publicznego wystąpienia wszystkich uczestników.

Sukcesy uczestników stanowią powód do dumy dla całej społeczności szkolnej.

Uczniów do tego konkursu przygotowała pani Aleksandra Krupa.