Sprzątanie Świata

  Z okazji Dnia Ziemi odbyła się akcja sprzątania świata, w której brali udział  uczniowie naszej szkoły.

Aktywność ta ma na celu nie tylko poprawę estetyki otoczenia, lecz także podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie odpowiedzialności za stan środowiska.