Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem

Uczniowie klasy III przystąpili do XVI edycji OGÓLNOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Z OPERONEM 2024. Integralnym elementem sprawdzianu przeprowadzonym na początku dnia, był film „Bratek”, który zawierał różne akcenty relaksacyjne. Następnie został przeprowadzony sprawdzian, który składał się z części polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Po upływie czasu przewidzianego na napisanie zadań wychowawca klasy przeczytał dzieciom bajkę Bratka „O tym, jak ważne jest odczuwanie dumy ze swoich sukcesów” oraz przeprowadził  pogadankę na temat przeżyć wywołanych bajką. Nauczyciel podsumował także pracę trzecioklasistów podczas pomiaru edukacyjnego, podkreślając ich zaangażowanie, samodzielność i miłą atmosferę. Na zakończenie zajęć dzieci wzięły udział w zabawie relaksacyjnej „Wizyta w parku”. Wszystkim uczniom klas trzecich biorącym udział w tej edycji sprawdzianu  życzymy uzyskania wysokich wyników. Niech ta przygoda edukacyjna pozostawi trzecioklasistom miłe wspomnienia, a także dostarczy niezbędnych wskazówek do dalszej pracy.