Szkolny Konkurs Ortograficzny

 W krainie chochlików... ortograficznych

5 czerwca br. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas: IV–VI. Jego głów­ną ideą było promowanie dbałości o język ojczy­sty.

W konkursie wzięli udział:

- z klasy IV: Tomasz Czernik, Amelia Wojtanek;

- z klasy V: Magdalena Kuruc;

- z klasy VI: Franciszek Wojtanek.

Przygotowane przez organizatora zadania konkursowe obejmowały:

  • rozwiązywanie krzyżówki,
  • wyszukiwanie w słowniku dyktowanych wyrazów,
  • uzupełnianie tekstu z lukami.

Poszczególne konkurencje stanowiły nie lada wyzwanie dla wszystkich startują­cych w ortogra­ficznej „korridzie”, która sprawdzała nie tylko zna­jomość zasad doty­czących polskiej pisowni, ale miała także charakter in­terdyscyplinarny.

Najwięcej punktów zdobyła Magdalena Kuruc. Za nią uplaso­wał się Tomasz Czernik. Trzecie miejsce zajął Franciszek Wojtanek.

Laureaci otrzymali nagrody książko­we i pamiątkowe dyplomy.

Uczestnikom konkursu serdecznie gratuluję oraz namawiam do podejmowania kolej­nych wyzwań. Niech zachętą do poprawnego posługi­wania się naszym ojczystym ję­zykiem staną się słowa Janusza Korczaka:

Źle mówić lub pisać to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich,

którzy ją z taką czcią budowali...

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców za ufundowanie dyplomów i nagród książkowych.

                                                                                    Dominika Miśkowiec