Władysław Zamoyski - nasz patron

Władysław Zamoyski-patron Szkoły Podstawowej w Brzegach

Uczniowie klas I-III uczestniczyli w spotkaniu, na którym przypomniano postać patrona szkoły Władysława Zamoyskiego.  Był to człowiek niezwykle ważny dla naszej szkoły i naszej społeczności, dlatego powinniśmy znać jego życie i dokonania. Władysław Zamoyski urodził się 18 listopada 1853 roku w Paryżu. Dorastał w atmosferze głębokiego szacunku dla polskiej kultury i historii, co miało ogromny wpływ na jego przyszłe życie i działania. Jako dorosły człowiek, Władysław Zamoyski angażował się w działalność społeczną i narodową. Jednym z jego najważniejszych dokonań było zakupienie w 1889 roku dóbr zakopiańskich, które obejmowały m.in. Morskie Oko i dużą część Tatr. Dzięki temu uchronił te tereny przed wyprzedażą i zabezpieczył je dla przyszłych pokoleń Polaków. Jako wielki miłośnik przyrody, dbał o ochronę tatrzańskiej przyrody. Był również inicjatorem wielu projektów infrastrukturalnych w regionie Zakopanego, które przyczyniły się do rozwoju turystyki i kultury góralskiej. Dzięki jego staraniom, w 1925 roku utworzono Tatrzański Park Narodowy, który do dziś chroni unikalne walory przyrodnicze Tatr. Oprócz działalności na rzecz przyrody, Władysław Zamoyski angażował się także w projekty edukacyjne. Założył m.in. fundację, która wspierała młodzież polską w zdobywaniu wykształcenia, zwłaszcza w trudnych latach zaborów.  W kronice naszej szkoły możemy przeczytać, że Zamoyski brał udział w utworzeniu pierwszej szkoły w Brzegach. Zmarł 3 października 1924 roku, ale jego dziedzictwo żyje w naszych sercach i działaniach. Jako patron naszej szkoły, jest dla nas wzorem patriotyzmu, odpowiedzialności i miłości do ojczyzny. Jego życie i dokonania przypominają nam, jak ważne jest dbanie dziedzictwo narodowe i wspieranie innych w dążeniu do wiedzy i rozwoju.