ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA.

Uczniowie klas młodszych mogli miło spędzić czas po lekcjach w świetlicy środowiskowej. 

       Uczniowie klas młodszych mogli miło spędzić czas po lekcjach w świetlicy środowiskowej. Podczas zajęć kładziono nacisk na integrację grupy świetlicowej oraz rozwijanie postaw prospołecznych. Wychowawca organizował przede wszystkim zajęcia grupowe mające na celu wspieranie rozwoju wszystkich uczestników, a także wzmacnianie poczucia ich własnej wartości. Podejmowano działania profilaktyczne np. uczenie asertywności, zajęcia w zakresie profilaktyki uzależnień, realizowanie programów profilaktycznych, promowanie zdrowego stylu życia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wszelkie gry edukacyjne.